zondag 5 maart 2023

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 maart 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie voor Palestina
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 25 : 1-2
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 25 : 3
Kindermoment 
Na kindermoment: Projectlied
Verootmoediging
Voor Genadeverkondiging: Psalm 130 : 1-2
Aanwijzing ten leven: Psalm 130 : 3-4
Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing 1: Mattheüs 17: 1-13    (NBV)
Zingen: Lied 544 : 1-3
Schriftlezing 2: Mattheüs 26: 69-75  (NBV)
Voor preek: Lied 544 : 4-5 
Na preek: Lied 941
Slotlied: Lied 543

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 22 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 22 mrt 2023 om 16:30

Bijbelleeskring

wo 22 mrt 2023 om 19:00

Gemeente Groei Groep

do 23 mrt 2023 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen