zondag 15 januari 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 15 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 15 januari 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. van Walsum uit Poortugaal
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Youth Hour en Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Geliefd’

Aanvangslied: Psalm 100 : 1,2
Bemoediging en groet
Liedboek 100: 3 en 4
Kindermoment
Kinderlied: Hemelhoog 58
Zingen: Liedboek 281: 1, 4, 5, 6 en 7
Leefregel: Efeziërs 4:25-5:2
Zingen: Liedboek 281: 8 en 10
Gebed bij het openen van de Bijbel
Schriftlezing: Jesaja 42:1-4
Zingen: Liedboek 526:1
Schriftlezing: Matteüs 3:1-17
Zingen: Liedboek 526:2
Preek
Lied: Liedboek 524
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied: Liedboek 518: 1 en 3

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen