zondag 18 december 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 december 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 18 december 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Jaap van der Giessen
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie voor Columbia
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WAAR WACHTTEN DIE OUDE MENSEN OP?
Preek over Lukas 2: 25 en 38

Aanvangslied: Psalm 27: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 27: 7
Na Kindermoment: Komt in onze nacht
Verootmoediging: Lied 441: 3
Genadeverkondiging: Lied 441: 4
Gebod: Lied 441: 10
Gebed
Schriftlezing 1: Zacharia 9:9-10
Uitleg bloemschikking
Schriftlezing 2: Lukas 9: 22-40
Voor preek: Lied 159a
Na preek: Lied 442
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 444

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen