zondag 30 oktober 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 30 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 30 okt. 2022 - 10:00 uur
Let op: zondag gaat de wintertijd in! 
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, 
Peter Bins
Diakenen: Eric Caspers, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij (50 jaar)
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: IN EEN GOEDE RELATIE
Preek over Lukas 18: 9-14

Aanvangslied: Psalm 103 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 103 : 3
Kindermoment
Lied met de kinderen: Hemelhoog 302
Verootmoediging
Cantorij: Kyrië
Na Genadeverkondiging: Psalm 103: 4
Leefregel
Met cantorij: Lied 103e
Schriftlezing 1: Lukas 18:9-14
Schriftlezing 2: Romeinen 4:4-8 + 5:1
Zingen: Psalm 32: 1,2
Preek
Zingen: Lied 103c: 1,2
Cantorij: Like as the Hart
Gebeden
Slotlied met cantorij: Lied 422

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen