zondag 2 mei 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 2 mei 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Peter Bins
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: PKN: JOP
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ALLES NIEUW!
Preek over 2 Korinthe 5: 17

Mededelingen, Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 98: 1,2 (Cantate)
Kindermoment
Lied: Lied 218 : 1,2,3
Lofprijzing
Gebed
Schriftlezing 1: 2 Korinthe 5: 1-10 + 14-18
Lied: Psalm 149 : 1
Schriftlezing 2: Openbaring 21: 1 - 5
Lied: Psalm 149 : 2
Preek
Lied: Lied 834
Gebeden
Slotlied: Hemelhoog 121
Zegen

terug