zondag 16 oktober 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 16 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 16 oktober 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie Indonesië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Wie mag meedoen?
Preek over Jona 1

Aanvangslied: Psalm 103: 1, 3
Votum en Groet
Lied: Lied 314
Kindermoment
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Aanwijzing ten leven 
Lied: Lied 834
Gebed
Schriftlezing 1: Jona 1:1-2:2 (NBV)
Schriftlezing 2: Matteüs 12:41 (NBV)
Voor preek: Psalm 86: 2, 5
Na preek: Lied 155
Afkondiging overlijden: Psalm 73 : 9
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Afkondiging bestemming collecten door diaken
Slotlied: Lied 838: 1, 3

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen