zondag 9 oktober 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 9 oktober 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 9 oktober 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 17e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Jan Peter Leenman
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KND en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HET ONMOGELIJKE TOCH MOGELIJK
Preek over Lukas 17: 5 - 6
Voorstel Niels Goudriaan tot diaconaal rentmeester

Aanvangslied: Psalm 8 : 1,2
Na Gods gelofte & groet: Psalm 8 : 3,6
Gebed
Na Kindermoment: Hemelhoog 305
Schriftlezing: Lukas 17 : 1 - 10
Aansluitend: Lied 195
Voor preek: Psalm 71 : 9,11,13
Na preek: Lied 146c : 3,4
Gezongen geloofsbelijdenis, Lied 340b
Formulier bediening kerkelijk werk
Aanstelling Niels Goudriaan
Zingen: Lied 912 : 1,2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 425

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen