zondag 18 september 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 september 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 18 september 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsluiting Vredesweek
Kerkelijk jaar: 14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie voor Syrië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: LEAVER SLAEF AS DEA
LIEVER SLAAF DAN DOOD
Preek over Genesis 47:25 en Lucas 15:17-19
Voorbereiding H. Avondmaal

Aanvangslied: Psalm 72 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 72 : 3,4
Formulier Heilig Avondmaal 1&2
Zingen: Psalm 119 : 42
Formulier Heilig Avondmaal 3
Zingen: Psalm 119: 44
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 47: 13-26
Schriftlezing 2: Lucas 15: 11-24
Schriftlezing 3: 1 Korinthe 7: 21-23
Voor preek: Lied 906 : 1,5
Na preek: Lied 927 : 1,3,5
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 344

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen