zondag 4 september 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 4 september 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie voor Myanmar
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA:DE OVERHEID ZEGENEN
Preek over Genesis 47: 7,10
Her-verbinding René Eshuis als diaken

Aanvangslied: Lied 868 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Lied 868 : 4
Kindermoment over broodvermenigvuldiging
Lied met de kinderen: Hemelhoog 703
Wet
Zingen: Psalm 112 : 1,3
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 47 : 1 - 12
Schriftlezing 2: Efeze 1 : 3 - 10
Zingen           Psalm 5 : 6,7
Na preek: Lied 418 : 1,2
Herbevestiging
Zingen: Psalm 134 : 1,3
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 425

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen