zondag 28 augustus 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 28 augustus 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 28 augustus 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar:     11e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:     Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:     Jan-Kees Vos,             Jaap van der Giessen
Diakenen:     Toos Hagers, Eric Caspers
Organist:     Ronald de Jong
Koster:     Gerrit Koster
1e Collecte:     Kerk in Actie voor Columbia
2e Collecte:     Eredienst
3e Collecte:     Wijkwerk
Bussen bij de uitgang:     Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:     Oppasdienst is in de ruimte         naast de keuken in de kerk
Nevendiensten:     Er is kindernevendienst
Live luisteren / kijken:    Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BORG STAAN
Preek over Genesis 44: 32-33

Aanvangslied:    Psalm 146 : 1
Stil gebed
Gods gelofte&groet
Zingen:    Psalm 146 : 3
Lied met de kinderen:    Hemelhoog 356
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Gebod
Zingen:    Psalm 119 : 22
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing 1:     Genesis 44 : 16 - 34
Schriftlezing 2:     Hebreeën 4 : 15 en 5: 7 - 10
Voor preek:    Lied 166a : 6,9
Na preek:    Lied 991 : 2,3,7
Gebeden
Slotlied:    Lied 146a : 2,4

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen