zondag 21 augustus 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 21 augustus 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 21 augustus 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Ouderlingen: Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martin Piller
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leerstoelenfonds Confessionele Ver.
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Rots en Rivier
Preek over Psalm 46

Aanvangslied: Psalm 62 : 1
Votum en groet
Zingen: Psalm 62 : 5
Korte toelichting op het thema van de dienst
We luisteren naar Gods gebod uit Romeinen 12 : 9 t/m 21
Zingen: Lied 912 : 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Psalm 46
Zingen: Psalm 46 : 1 
Schriftlezing: Openbaring 22 : 1 t/m 5
Zingen: Psalm 46 : 2
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 905 : 3 en 4
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 416 : 1, 2 en 4

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen