zondag 14 augustus 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 14 augustus 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 14 augustus 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 9e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie in Egypte
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 978 : 1,4
Votum en Groet
Zingen: Psalm 27 : 4
Na verootmoediging: Psalm 103 : 3,4
Na aanwijzing ten leven: Psalm 19 : 5
Gebed
1e Schriftlezing: Handelingen 18 : 1-11
Zingen: Psalm 43 : 3
2e Schriftlezing: 1 Korinthe 2 : 1-5
Voor preek: Psalm 43:5
Na preek: Lied 943 : 1,2,4,5
Afkondiging tweetal overlijdens (staande)
Na moment van stilte: Psalm 84 : 6
Dienst van de gebeden
Inzameling van de collecten
Slotlied: Psalm 138 : 2,4
Heenzending en Zegen

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen