zondag 7 augustus 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 7 augustus 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 7 augustus 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J.T. van der Wolf (Zoetermeer, PGZ-Zuid)
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: Ik sta op de grens van vroeger en later
Tekst van de preek: Genesis: 19: 17

Aanvangslied: Lied 885
Votum en Groet
Zingen: Lied 23c : 1,2,3
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 23c : 4,5
Aanwijzing ten leven: Fil 3 : 13-16
Zingen: Lied 825 : 3
Gebed
Schriftlezing: Genesis 19 : 12-26
Zingen: Lied 799 : 1,6
Preek 
Zingen: Lied 605
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de collecten 
Slotlied: Lied 704

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen