zondag 31 juli 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 31 juli 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 31 juli 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 7e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. L. den Breejen uit Delft
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Preek over Lukas 12,13-21

Aanvangspsalm: Psalm 47 : 1,2
Bemoediging en Groet
Lied: Psalm 47 : 3
Leefregel: Kolossenzen 3,12-17
Zingen: Psalm 103 : 3,5
Evangelielezing: Lukas 12,13-21
Zingen: Lied 718 : 1,2,3,4
Verkondiging
Zingen: Lied 704 : 1,2,3
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte onder orgelspel 
Slotzang: Lied 868 : 2,5
Wegzending en Zegen
Allen: Amen!
Uitleidend orgelspel

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen