zondag 24 juli 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 24 juli 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 juli 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers (cvo)
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 34: 1,2
Aanvangstekst: Johannes 3:30
Zingen: Psalm 34: 5
Na Verootmoediging: Psalm 31:1
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 31:15
Leefregel van onze God
Zingen: Psalm 81: 4, 8 en 9
Gebed
Eerste Lezing: Matth. 18: 1-4
Zingen: Lied 782: 1 t/m 3
Tweede Lezing: Filippenzen 1: 12 – 20.
Zingen: Lied 793: 1 t/m 3
Verkondiging Tekst: Christus wordt verkondigd, en daarin verheug ik mij. 
Zingen: Lied 834: 1 t/m 3
Afkondiging van overlijden
Zingen: Psalm 82: 2
Dienst der liefde- en vreugdegaven.     
Slotzang: Lied 103c: 1,2,3

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen