zondag 18 april 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 18 april 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Gerrit Koster
Diakenen: Loes Landlust, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leger des Heils
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Jezus levend voor aanbidders en twijfelaars
Preek over Mattheus 28: 17

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 33 : 1,2
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheus 28 : 7-10 + 16-20
Lied: Lied 657 : 1,2
Preek
Lied: Lied 653 : 1,6
Gebeden
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Lied 150a : 2,4
Zegen

terug