zondag 18 april 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 april 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 18 april 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Gerrit Koster
Diakenen: Loes Landlust, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Leger des Heils
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Jezus levend voor aanbidders en twijfelaars
Preek over Mattheus 28: 17

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 33 : 1,2
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheus 28 : 7-10 + 16-20
Lied: Lied 657 : 1,2
Preek
Lied: Lied 653 : 1,6
Gebeden
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Lied 150a : 2,4
Zegen

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 apr 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 23 apr 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen