zondag 17 juli 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 17 juli 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 17 juli 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Hans Jansen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: JEMIMA
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS LEIDING
Preek over Genesis 42: 26c

Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 139: 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 139: 11,14
Gebed
Schriftlezing: Genesis 42: 1-28
Zingen: Psalm 80: 1,2,3
Preek
Zingen: Lied 909: 1,3
Geloofsbelijdenis gezongen
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 899: 1,2

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen