zondag 10 juli 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 10 juli 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Jan Peter Leenman
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VERGEET MIJ NIET
Preek over Genesis 40: 14

Aanvangslied: Psalm 103 : 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 103 : 2
Lied met de kinderen: Lied 224
Verootmoediging: Lied 836 : 1
Genadeverkondiging: Lied 836 : 2
Gebod: Lied 836 : 4
Gebed om de leiding vd Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 39: 20b - 40 : 23
Zingen: Lied 830 : 1,2,3
Preek
Zingen: Lied 864 : 3,4
Afkondiging overlijden
Zingen: Lied 904 : 1
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 903 : 3

terug
 


Agenda

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 22 mrt 2023 om 10:00

Cursus Hebreeuws

wo 22 mrt 2023 om 16:30

Bijbelleeskring

wo 22 mrt 2023 om 19:00

Gemeente Groei Groep

do 23 mrt 2023 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen