zondag 26 juni 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 26 juni 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 26 juni 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie voor Asielzoekers (Ned)
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JOZEF, DE DROMER
Preek over Genesis 37: 5 - 8

Aanvangslied: Psalm 93: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 93: 2, 4
Gebed
Kindermoment
Lied met de kinderen: Lied 224
Verootmoediging: Lied 1008: 1
Genadeverkondiging
Leefregel: Lied 1008: 3
Schriftlezing: Genesis 37: 1 - 11
Antwoord: Lied 195
Zingen: Lied 166a: 1,2
Preek: Genesis 37:5-8
Zingen: Lied 799: 4, 6
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 871: 1,3,4

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen