zondag 29 mei 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 29 mei 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 29 mei 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag na Hemelvaart
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. J. van Walsum uit Alblasserdam
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, 
Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: JOP: Jong Protestant
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Geen stadse fratsen’

Aanvangslied: Psalm 27 : 1
Bemoediging en groet 
Zingen: Psalm 27 : 4
Kindermoment 
Zingen: Hemelhoog 199 
Inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 281 : 1,2,3,6,7,8
Gebed bij de opening van het Woord 
1e Schriftlezing: Genesis 11 : 1-9 
Zingen: Lied 2: 1,4 
2e Schriftlezing: Efeziërs 4 : 1-6 
Zingen: Lied 969 
Preek 
Zingen: Liedboek 678 : 1,4,5,9 
10 Woorden
Zingen: Liedboek 316 : 4 
Gebeden 
Inzameling van de gaven
Slotlied: Hemelhoog 216 : 1,3

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen