zondag 8 mei 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 8 mei 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 8 mei 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Pasen
Bijzonderheden: ICVG-dienst
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Jan Willem Duijzer
1e Collecte: Kerk in Actie voor Nigeria
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst. Kinderen tot groep 4 kunnen naar de oppasdienst.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VOOR GOD IS NIETS TE MOEILIJK

Aanvangslied: Psalm 66: 1, 3
Gods gelofte & groet
Zingen: Hemelhoog 399
Gebed
Gebod
Zingen: Hemelhoog 494
Lezing uit de Bijbel: Genesis 18 : 1-15
Zingen: Lied 923
Lezing uit de Bijbel: Genesis 21 : 1-7
Zingen: Hemelhoog 338
Preek
Zingen: Hemelhoog 562
Overlijdensafkondiging
Zingen: Psalm 121 : 4
Gebeden
Afkondiging collectes
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 79
Zegen

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen