zondag 1 mei 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 1 mei 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 1 mei 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: mw. ds. B.E. Lamain uit 't Woud/Den Hoorn
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Jonge Kerk in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: (on?)gelovige Thomas… 
Preek over Johannes 20: 19-31

Aanvangslied: Psalm 98 : 1, 2 
Votum en Groet
Zingen: Lied 654 : 1, 5, 6
Kindermoment:
Aanwijzing ten leven / lezen van het gebod van God 
Zingen: Psalm 86: 4, 5 
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31 
Voor preek: Lied: 642 : 1, 2, 4
Na preek: Lied: 642 : 7, 8 
Na afkondiging overlijden: Lied 23b: 1, 2
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 641 : 1, 2, 3, 4
Zegen
Zingen van ons Volkslied: Lied 708: 1 en 6 (staande)

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen