zondag 24 april 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 24 april 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 april 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Libanon
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BRENG OOK WAT
Preek over Johannes 21:9

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 81 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 81 : 3,4
Gebed
Schriftlezing: Johannes 21: 1-17
Zingen: Lied 632
Preek
Zingen: Lied 636 : 1,3
Bevestiging: Lied 363
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Afkondiging en inzameling gaven
Slotlied: Lied 416
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen