zondag 10 april 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 10 april 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: JOP: Jong Protestant
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: KND/YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA:VOORBEELDIGE LIEFDE
Preek over Johannes 13:5

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 118: 8
Gods gelofte en groet
Zingen: Psalm 118: 9
Na Kindermoment: projectlied: 3,4
Na verootmoediging: Psalm 5: 2
Na genadeverkondiging: Psalm 5: 6
Na gebod: Psalm 5: 7
Gebed
Schriftlezing: Johannes 13: 1-15
Zingen: Lied 569
Preek
Zingen: Lied 970: 1,4,5
Gebeden
Slotlied: Lied 556: 1,2,5

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen