zondag 3 april 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 3 april 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 3 april 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. A. Alblas uit Oegstgeest
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie voor Moldavië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Wat heeft het geloof aan jou?’
Tekst van de preek: Lucas 20: 10

Aanvangslied: Psalm 118: 7+8
Votum en Groet
Lied: Psalm 118: 9
Kindermoment
Moment van verootmoediging
Zingen: Lied 561: 1+2+3
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: Lied 561: 4+5
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Jesaja 58: 6-11
Lied 961 (4x: allen, vrouwen, mannen, allen)
2e Schriftlezing: Lucas 20: 10-19
Voor preek: Lied 556: 1+2+5
Na preek: Lied 538: 1+4
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 841: 1+2

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen