zondag 27 maart 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 27 maart 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 27 maart 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Joop Schrier, Jaap van der Giessen
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Stichting Present
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JEZUS’ VERHEFFING TOT MAJESTEIT
Preek over Johannes 12: 23

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 122: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 122: 2,3    Laetare
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen: Projectlied: 4
Schriftlezing 1: Johannes 12: 20-36
Zingen met de cantorij: Lied 546
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 1: 18-25
Zingen met de cantorij: Lied 25a
Verkondiging
Zingen met de cantorij: Lied 580
Uitvoering cantorij: Lead me Lord
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 574:1
Gebeden, cantorij: Lied 301e (3x)
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 575: 1

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen