zondag 20 maart 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 20 maart 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Indonesië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: KidsHour / Jonge Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEEFT LIJDEN ZIN? GEEN INZICHT MAAR UITZICHT!
Preek over Johannes 9: 3b

Aanvangslied: Psalm 71: 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 25: 7    (Oculi)
Verootmoediging: Lied 836: 1
Genadeverkondiging: Lied 836: 2
Gebod:: Lied 836: 3
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Johannes 9: 1 - 7
Zingen: Lied 899: 1
Schriftlezing 2: Hebreeën 12: 1 - 3
Voor preek: Lied 899: 2
Na preek: Psalm 43: 3,4,5
Gebeden, Aankondiging diaken, inzameling gaven
Slotlied: Lied 534: 1

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen