zondag 6 maart 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 maart 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. J. Overeem uit Waddinxveen
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e (en enige) Collecte: Noodhulp voor Oekraïne
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Alles wat je voor hen hebt gedaan …

Aanvangslied: Psalm 146 : 1, 4
Na Votum en Groet: Lied 538: 1, 3, 4
Kindermoment
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Aanwijzing ten leven uit Jakobus 2.14-18
Zingen: Lied 536: 1, 3, 4 
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e Schriftlezing: Jesaja 58: 6-8
2de Schriftlezing: Matteus 25.31-46
Voor preek: Lied 748: 1, 4, 5
Na preek : Lied 561: 1-5
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Slotlied 754: 1, 3

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen