zondag 27 februari 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 27 februari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 27 februari 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard,
Peter Bins 
Diakenen: Jan Peter Leenman, 
René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Schuldhulpmaatje
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: KND/YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEEN STRIJD VAN U MAAR VAN GOD
Preek over 2 Kronieken 20: 15b

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 33: 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 33: 6
Gebed
Zingen met de kinderen: Lied 935
Schriftlezing: 2 Kronieken 20: 1-22
Zingen: Psalm 108: 2,4
Na preek: Lied 286
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 441: 9,10
Gebeden
Aankondiging collectes
Slotlied: Lied 538: 3,4

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen