zondag 20 februari 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 20 februari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 20 februari 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 7e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Joop Schrier, Jaap van der Giessen
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Kerk in Zoetermeer
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.Orde van Dienst
THEMA: WIE GELOOFT, HAAST ZICH NIET
Over het tweede teken van Jezus
Preek over Johannes 4: 54

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 66: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 66: 3
Gebed
Verootmoediging
Genadeverkondiging: Psalm 119: 28
Gebodslezing: Psalm 119: 34
Gebed om leiding van de H.Geest
Schriftlezing 1: 2 Kronieken 20: 6-12
Zingen: Psalm 36: 2
Schriftlezing 2: Johannes 4: 43-54
Zingen: Lied 713: 1,2
Na preek: Lied 864: 1,4
Gebeden
Slotlied: Lied 868: 4
Zegen

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen