zondag 6 februari 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 6 februari 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 6 februari 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland
Ouderlingen: Joop Schrier, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie voor Oeganda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst / Jonge Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Wat is een gewoon geloof?
Tekst van de preek: Joh 11 : 27 en Hand. 16 : 14

Aanvangslied: Psalm 89 : 7 en 8
Na Votum en Groet: Lied 405 : 1  
Na Kindermoment: Lied Hemelhoog 737 
Verootmoediging: Psalm 25 : 2
Genadeverkondiging Psalm 25 : 4
Aanwijzing ten leven: Psalm 25 : 7
Gebed
1e Schriftlezing: Joh. 11 : 21-27
Zingen: Lied 885:1
2de Schriftlezing Hand. 16: 13-15
Voor preek: Lied   885:2
Na preek: (meditatief) orgelspel n.a.v. de preek
Zingen: Lied 90 5 : 1 en 3
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Herinnering aan/inzameling van de collecten
Slotlied: Lied 675 : 1 en 2 
Wegzending en Zegen
Orgelspel

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen