zondag 5 december 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 5 december 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 5 december 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen: Joop Schrier, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: KND/JK
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Preek Tekst van de preek: Lukas 1,26-38

Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Lied 439:1,3
Na Votum en groet:: Psalm 130 : 3,4
Na Kindermoment: Stapellied vs 2
Gebed van verootmoediging
Zingen; Psalm 143 : 2
Genadeverkondiging
Aanwijzing ten leven: Romeinen 12 : 9-21; 13 : 8-10
Zingen: Psalm 143 : 9
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1 : 26-38
Zingen: Lied 157a : 1,2,4
Preek over Lukas 1:26-38
Zingen: Lied 473:1,2
Gebed en voorbeden
Collecten
Slotlied: Psalm 72:6,7

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen