zondag 31 oktober 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 31 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 22e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Joop Schrier, Jaap van der Giessen
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS WOORD HOUDT EEUWIG STAND
Preek over Jeremia 36: 28

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 68 : 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 68 : 3
Gebed
Kindermoment
Zingen met de kinderen: Lied 224
Cantorij: Kyrie
Schriftlezing: Jeremia 36
Zingen: Lied 422 : 1C,2C, 3allen
Preek
Zingen: Lied 898 : 1C, 2a, 3C, 4allen
Bevestiging kerkrentmeester
Woord van de voorzitter aan de vrijwilligers
Zingen: Lied 912 : 1,2,6
Gez. geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 967: 1a,2C,3a,4C,5a,6C,7a

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen