zondag 24 oktober 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 24 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Henzen uit Wateringen
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: PKN: JOP
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube

Orde van Dienst
Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm: 81 : 1 en 4
Votum en Groet
Zingen: Lied: 287 : 1 en 5
Kindermoment
Verootmoediging: Lied 834 : 1
Genadeverkondiging: Lied 834 : 2
Gebodslezing
Zingen: Lied 834 : 3
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 1 - 16
Zingen: Psalm 90 : 8
Preek 
Zingen: Lied 904 : 1 en 3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de collecten
Slotlied: Lied 755
Wegzending en Zegen

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen