zondag 24 oktober 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 24 oktober 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Henzen uit Wateringen
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: PKN: JOP
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube

Orde van Dienst
Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm: 81 : 1 en 4
Votum en Groet
Zingen: Lied: 287 : 1 en 5
Kindermoment
Verootmoediging: Lied 834 : 1
Genadeverkondiging: Lied 834 : 2
Gebodslezing
Zingen: Lied 834 : 3
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 1 - 16
Zingen: Psalm 90 : 8
Preek 
Zingen: Lied 904 : 1 en 3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de collecten
Slotlied: Lied 755
Wegzending en Zegen

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen