zondag 17 oktober 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 17 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: mw. ds. M. Riedijk uit Nieuwerkerk (zld)
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Kameroen
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Sta klaar!
Tekst van de preek: Lucas 12: 35- 38

Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 84 : 1 en 3
Na Votum en Groet: Lied 287 : 1
Kindermoment
Verootmoediging, Genadeverkondiging, Aanwijzing ten leven
Zingen: Lied 415 : 3
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e  Schriftlezing: Exodus 12 : 11 t/m 13
Zingen: Lied 751 : 1 en 2
2e Schriftlezing: Lucas 12 : 35 t/m 38
Voor preek: Lied 751 : 3, 4 en 5
Na preek: Lied 754 : 1 en 2 
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de collecten
Kinderen terug
Slotlied: Lied 713 : 1, 2 en 5

terug