zondag 10 oktober 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 10 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEHOORZAAMHEID
Preek over Jeremia 35:16 en Filippenzen 2:8
Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 111 : 4
Gebed
Moment met de kinderen en Foka vd Beek
Zingen: Lied 224
Verootmoediging: Psalm 130 : 1
Genadeverkondiging: Psalm 130 : 2
Na gebod: Psalm 130 : 3
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 35 : 1-19
Zingen: Psalm 17 : 2
Schriftlezing 2: Rom 5 : 18-19 + 6:16
Fil. 2 : 8-11

Voor preek: Lied 574 : 2
Na preek: Lied 146C : 3,4
Presentatie Foka vd Beek
Gebeden
Slotlied: Lied 413 : 1,3

terug