zondag 10 oktober 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 10 oktober 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 10 oktober 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEHOORZAAMHEID
Preek over Jeremia 35:16 en Filippenzen 2:8
Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 111 : 4
Gebed
Moment met de kinderen en Foka vd Beek
Zingen: Lied 224
Verootmoediging: Psalm 130 : 1
Genadeverkondiging: Psalm 130 : 2
Na gebod: Psalm 130 : 3
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 35 : 1-19
Zingen: Psalm 17 : 2
Schriftlezing 2: Rom 5 : 18-19 + 6:16
Fil. 2 : 8-11

Voor preek: Lied 574 : 2
Na preek: Lied 146C : 3,4
Presentatie Foka vd Beek
Gebeden
Slotlied: Lied 413 : 1,3

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen