zondag 3 oktober 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 3 oktober 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Israëlzondag
Kerkelijk jaar: 18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden niet meer nodig
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Christenen voor Israël
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ISRAËL ZO LANG ZON  EN MAAN BESTAAN
Preek over Jeremia 31:35-37

Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 122: 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 122: 3
Verootmoediging: Psalm   25: 3
Genadeverkondiging: Psalm   25: 4
Gebod Deuteronomium: Psalm   25: 10
Gebed om leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 31: 31-40
Zingen: Psalm 149: 1
Schriftlezing 2: Romeinen 10: 1-13
Zingen: Lied 316: 1,4
Preek
Zingen: Lied 750: 1,2
Gebeden
Slotlied: Lied 737: 1,2,5,21
Zegen

terug