zondag 23 januari 2022

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 23 januari 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsl. begin Week vh Gebed
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Joop Schrier
Diakenen: Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Gevangenenzorg
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: LIEFDE EN OORDEEL
Preek over Johannes 3:16-18

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 33: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 33: 8
Gebed
Kindermoment
Zingen: Lied 163a: 1,3
Form. H.A. 1
Zingen: Lied 836: 1
Form. H.A. 2
Zingen : Lied 836: 2
Form. H.A. 3
Zingen: Lied 836: 3
Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 21
Zingen: Psalm 118: 1,10
Verkondiging
Zingen: Lied 838: 1
Gebeden
Zegen
Film Week gebed van de Eenheid

terug
 


Agenda

Ochtenddienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

Kerkenraadsvergadering

ma 23 mei 2022 om 19:30 uur

Inloophuis

di 24 mei 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 24 mei 2022 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen