zondag 5 september 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 5 september 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Gevangenenzorg
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE TOEKOMST GODS VASTE PLAN
Preek over Jeremia 1: 12

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Lied 975 : 1
Na Gods gelofte & groet: Lied 975, 2,3
Kindermoment
Lied met de kinderen: Hemelhoog 88 : 1,2
Verootmoediging, Genadeverkondiging
Gebod
Zingen: Psalm 19 : 3
Gebed
Schriftlezing 1: Jeremia 1 : 4-12
Zingen: Psalm 119 : 34
Schriftlezing 2: 1 Petrus 1 : 22-25
Zingen: Psalm 119 : 40
Schriftlezing 3: Matteüs 5: 17-18
Zingen: Psalm 119 : 42
Na preek: Lied 513 : 2,3,4
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 121 : 4
Gebeden
Slotlied: Lied 413 : 3

terug