zondag 5 september 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 5 september 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 5 september 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Gevangenenzorg
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE TOEKOMST GODS VASTE PLAN
Preek over Jeremia 1: 12

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Lied 975 : 1
Na Gods gelofte & groet: Lied 975, 2,3
Kindermoment
Lied met de kinderen: Hemelhoog 88 : 1,2
Verootmoediging, Genadeverkondiging
Gebod
Zingen: Psalm 19 : 3
Gebed
Schriftlezing 1: Jeremia 1 : 4-12
Zingen: Psalm 119 : 34
Schriftlezing 2: 1 Petrus 1 : 22-25
Zingen: Psalm 119 : 40
Schriftlezing 3: Matteüs 5: 17-18
Zingen: Psalm 119 : 42
Na preek: Lied 513 : 2,3,4
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 121 : 4
Gebeden
Slotlied: Lied 413 : 3

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen