zondag 29 augustus 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 29 augustus 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 29 augustus 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. E. Westrik uit Boskoop
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Een verrassing voor en van Jezus
Tekst van de preek: Marcus 7: 24 - 30

Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 70 : 1 en 2
Votum en Groet
Zingen: Psalm 31 : 1 en 4
Na kindermoment: Lied 371
Moment van Verootmoediging, Genadeverkondiging
Aanwijzing ten leven
Zingen: Lied 213 : 1,3
Gebed
1e Schriftlezing: 2 Kon. 4 : 11 – 17
Zingen: Lied 274 
2e Schriftlezing: Marcus 7 : 24 – 30
Zingen: Lied 339f
Preek 
Zingen: Lied 910 : 1,4
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Slotlied: Lied 912 : 1,2
Wegzending en Zegen

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen