zondag 14 maart 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 14 maart 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WIE IS VERANTWOORDELIJK?
Preek over Mattheus 27: 24,25

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 43 : 1,3
Dia’s en filmpje kindermoment
Verootmoediging: Psalm 51 : 4
Schriftlezing 1: Mattheus 27 : 15 - 26
Schriftlezing 2: Hebreeën 9 : 13 - 14
Lied: Lied 558 : 6,7
Preek
Inleidend orgelspel op lied
Lied: Lied 543 : 2
Gebeden
Slotlied: Lied 575 : 2
Zegen

terug