zondag 14 maart 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 14 maart 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 14 maart 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Jan Peter Leenman, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: Ghana
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WIE IS VERANTWOORDELIJK?
Preek over Mattheus 27: 24,25

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 43 : 1,3
Dia’s en filmpje kindermoment
Verootmoediging: Psalm 51 : 4
Schriftlezing 1: Mattheus 27 : 15 - 26
Schriftlezing 2: Hebreeën 9 : 13 - 14
Lied: Lied 558 : 6,7
Preek
Inleidend orgelspel op lied
Lied: Lied 543 : 2
Gebeden
Slotlied: Lied 575 : 2
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen