zondag 22 augustus 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 22 augustus 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 22 augustus 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Joop Schrier
Diakenen: Loes Landlust, Jan Peter Leenman
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martin Piller
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Ontzag voor God!?

Welkom en Mededelingen
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding
Aanvangslied: Psalm 63 : 1
Votum en Groet
Zingen: Psalm 63:2
Moment van Verootmoediging, Genadeverkondiging
en Aanwijzing ten leven: Deuteronomium 6:4-9
Zingen: Lied 286 : 1,2,3
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e Schriftlezing: Genesis 22 : 1-12
Zingen: Lied 941 :1 en 2
2e Schriftlezing: Mattheus 22 : 35-40
Lied (orgel, zanggroepje en gemeente)
Lied 941:3 en 4
Preek 
Zingen: Psalm 73 : 9 en 10
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Slotlied: Lied 425
Wegzending en Zegen

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen