zondag 25 juli 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 25 juli 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen: René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen nevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE SCHEPPING ZUCHT
Preek over Romeinen 8: 22

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 33 : 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 33 : 8
Gebed
Schriftlezing 1: Hosea 4 : 1 - 3
Zingen: Lied 837 : 3
Schriftlezing 2: Romeinen 8: 18 - 23
Zingen: Lied 591 : 1,2,3,6
Verkondiging
Zingen: Lied 978 : 1,3
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Slotlied: Lied 150a : 1,4
Zegen

terug