zondag 18 juli 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 18 juli 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Doopdienst
Kerkelijk jaar: 7e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Stichting Jemima
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten:  Onbekend
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HARMONIE
Dienst over Efeze 3 5: 21
waarin gedoopt wordt Jort Verschoor

Aanvangslied: Psalm 105: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 105: 3
Dooponderwijs
Terwijl Jort binnenkomt zingen: Psalm 87: 1
Doopgebed
Luisterlied: Welkom
Doopvragen
Liedje naar keuze van Joost
Doopbediening
Zegening doopouders: Psalm 87  : 3
Psalm 87 : 4
Schriftlezing: Efeze 5 : 15 - 33 + 6: 1 - 4
Zingen: Lied 713 : 1,2
Preek
Zingen: Lied 793 : 1,2
Gebeden
Slotlied: Lied 791 : 1,4
Zegen

terug