zondag 18 juli 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 juli 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 18 juli 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Doopdienst
Kerkelijk jaar: 7e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Stichting Jemima
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten:  Onbekend
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HARMONIE
Dienst over Efeze 3 5: 21
waarin gedoopt wordt Jort Verschoor

Aanvangslied: Psalm 105: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 105: 3
Dooponderwijs
Terwijl Jort binnenkomt zingen: Psalm 87: 1
Doopgebed
Luisterlied: Welkom
Doopvragen
Liedje naar keuze van Joost
Doopbediening
Zegening doopouders: Psalm 87  : 3
Psalm 87 : 4
Schriftlezing: Efeze 5 : 15 - 33 + 6: 1 - 4
Zingen: Lied 713 : 1,2
Preek
Zingen: Lied 793 : 1,2
Gebeden
Slotlied: Lied 791 : 1,4
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen