zondag 4 juli 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 4 juli 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 4 juli 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Nederland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEWORTELD EN GEGROND IN DE LIEFDE
Preek over Efeze 5: 17

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 62: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 62: 5
Kindermoment/lied: Lied 62c
Verootmoediging: Psalm 142: 1
Genadeverkondiging: Psalm 142: 4
Lezing wet: Psalm 142: 7
Schriftlezing 1: Mattheus 7: 24-27
Schriftlezing 2: Efeze 3: 14-21
Zingen: Lied 905: 1,4
Preek
Zingen: Lied 727: 1,2,3
Gebeden
Slotlied: Lied 422
Zegen
Orgelspel

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen