zondag 27 juni 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 27 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J.W. Leurgans uit Ermelo
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Joop Schrier, Jan-Kees Vos
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Kindernevendienst in Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

]Orde van Dienst
THEMA: Nieuw leiderschap

Welkom en Mededelingen
Moment van stilte
Aanvangslied: Psalm 107 : 1,5
Votum en Groet
Lied: Psalm 107 : 10
Kindermoment: Hemelhoog 302
Moment van Verootmoediging
Genadeverkondiging, Aanwijzing ten leven 
Lied: Lied 316 : 1,4
Gebed
Schriftlezing: Marcus 8 : 22-30
Lied: Lied 256
Preek 
Lied: Lied 534 : 1,4
Dienst van de gebeden
Slotlied: Lied 978: 1,2,4
Wegzending en Zegen

terug