zondag 20 juni 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 20 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins, Joop Schrier
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie: Griekenland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: KidsHour/YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: Beter koud dan lauw?
Tekst van de preek: Openbaring 3:14-22.

Welkom en Mededelingen
Moment van stilte
Aanvangslied: Psalm 139 : 1, 3
Votum en Groet
Lied: Psalm 139 : 14
Aanwijzing ten leven: 1 Tessalonicenzen 5 : 15-24
Lied: Lied 834
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 3 : 14-22
Lied: Lied 886
Preek 
Lied: Lied 680
Dienst van de gebeden
Slotlied: Lied 672: 2, 6 
Wegzending en Zegen

terug