zondag 13 juni 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 13 juni 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, 
Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Noodhulp voor India
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: PKN: JOP
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BROEDERS EN ZUSTERS IN DE GEMEENTE
Preek over 3 Johannes: 11

Mededelingen
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 107 : 1
Gods gelofte&groet
Lied: Psalm 107 : 4
Kindermoment
Lied: Lied   8b: 1,4
Na verootmoediging: Lied 859 : 1
Genadeverkondiging
Na gebod: Lied 859: 4
Schriftlezing: 3 Johannes
Lied: Psalm 133 : 1,3
Preek
Lied: Lied 974 : 1,2,3
Gebeden
Slotlied: Lied 423
Zegen

terug