zondag 28 april 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 28 april 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 28 april 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.G. Graafland uit Gouda
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Aart Hak
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Mei-kids in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 66: 1,3
Na votum en groet: Psalm 66: 7
Verootmoediging en gebed om ontferming
Zingen: Psalm 25: 2
Gebed bij het openen van de Schrift
Schriftlezing 1: Richteren 16:21-31
Zingen: Psalm 43: 1,2
Schriftlezing 2: Hebreeën 11:32-34
Zingen: Psalm 43: 3,5
Evangelielezing: Mattheüs 28:5-7
Zingen: Psalm 43: 4
Na preek Lied  755: 1,2
Gebeden en inzameling gaven
Slotlied: Geloofsbelijdenis lied 340b                    
Na de zegen: Wilhelmus 1,6

 

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen