zondag 21 april 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 21 april 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 21 april 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. A.A. van den Berg uit Heinenoord
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Stichting Present
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de bovenzalen van De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 100
Na votum en groet: Lied 632
Verootmoediging en gebed om Gods zegen
Zingen: Hemelhoog 501
Openbare belijdenis van het geloof
Zingen: Lied 196
Bediening van de Doop
Verwelkoming en toezingen: Lied 363
Kindermoment en kinderlied: Hemelhoog 61
Schriftlezing 1: Petrus 2: 1-10
Liedboek vd Kerken 1973: Gez. 314
Na preek: Hemelhoog 445: 1,2,3
Na afkondiging overlijden: Psalm 103:1
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Psalm 66: 6,7

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen